Mer om oss i lednings- och referensgruppen

RCE West Sweden leds av en ledningsgrupp och en referensgrupp.

I ledningsgruppen sitter

Michael Rokvist, Vingaland. Michael är gruppens praktiker som driver verksamheten inom Vingaland, som är en ekonomisk förening med två huvudsakliga mål. Det ena är en hållbar framtid, det andra är att skapa arbeten åt den grupp som står längst från arbetsmarknaden.

Helene Grantz, Uddevalla kommun,  är metodutvecklare för hållbar utveckling på Barn och utbildning i Uddevalla kommun. Hon är särskilt intresserad av platsbaserat lärande/utomhuspedagogik, hur man med olika pedagogiska metoder kan utveckla elevers handlingskompetens samt aktionsforskning. Helene är medförfattare till tre böcker: Att lära in ute för hållbar utveckling, Att lära in svenska ute samt Learning in the Outdoor Classroom – a Swedish Anthology of Activities. Hon har också arbetat mycket med certifieringen Grön Flagg gentemot skolor och förskolor.

Ulf Andersson, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, är biolog, som under de senaste 25 åren ägnat sig åt Lärande för hållbar utveckling (Education for Sustainable development, ESD). Ulf har arbetat på GMV sedan 1992 och bland annat varit lärare och studievägledare på det Naturvetenskapliga miljövetarprogrammet, men också arbetat med ett flertal möten och konferenser. Bland internationella möten kan nämnas ”EU Pre-summit conference on Knowledge and Learning for a Sustainable Society” som genomfördes 2001 och ”Learning to change our world – international consultation on education for sustainable development ” som genomfördes 2004.  Inom FN:s dekad för lärande för hållbar utveckling – ”UN Decade of Education for Sustainable Development, 2005- 2014” – har GMV genomfört fem internationella möten med efterföljande publikationer. Arbetet har lett fram till skriften ”The Gothenburg Recommendations on Education for Sustainable Development”. Se publikationer. 2015 stod GMV värd för åttonde upplagan av den internationella kongressen World Environmental Education Congress – WEEC.

Miriam Sannum, Studieförbundet Vuxenskolan. Miriam är ambassadören för RCE som reser runt i VG regionen, håller föredrag och ordnar möten. Hon är också gruppens representant för livslångt lärande.

Johan Boman, Göteborgs miljövetenskapliga centrum och Atmosfärsvetenskap. Johan är vår professor i styrgruppen och ansvarar för att upprätthålla den vetenskapliga nivån på verksamheten. Detta har vi lovat i samband med att vi ansökte att bli ett RCE. Du hittar mer information om Johan på sidan http://cmb.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xbomjo

Åse Eliason Bjurström, Göteborgs universitet,  är dramapedagog. Åse har ett intresse för att utveckla  dramapedagogik  i relation till Lärande för hållbar utveckling, som vad Ensemblelärande och Sociala skulpturer kan tänkas vara. Åse har, med inspiration från en Andinsk dekoloniserad metod, arbetat med, och även skrivit om, glokalt nätverkslärande, där spelplanen för lärandet ritats om för att rymma ett lärande som går på tvärs; mellan det formella och det icke-formella, mellan teori och praktik, mellan struktur och kaos.

Malin Gemzell, Den globala skolan, arbetar med lärande för hållbar utveckling inom grund- och gymnasieskolan, http://utbyten.se/sv/Program/Program-A—O/Den-Globala-Skolan/Larande-for-hallbar-utveckling1/

Lave Thorell, https://www.facebook.com/lave.thorell.7, som är vår seniorrådgivare, tidigare rådgivare på VG regionen.

Peter Nolbrandt, Naturvårdskonsult inom Biodivers, är vår nyaste medlem i gruppen.

Och i referensgruppen  hittar vi:

Lennarth Bernhardsson, Högskolan Väst,

Niklas Wennberg, Stadsjord

Ingela Buresjöö, Göteborgs stad, arbetar med forskning och undervisning relaterat till hållbar utveckling, dels som lärare i kemi, biologi, fysik och teknik ,dels som lärarutbildare på Göteborgs universitet, Naturvetenskapliga fakulteten. Ingelas forskning handlar om lärares kompetensutveckling och elevers lärande. För tillfället handlar det mycket om pedagogisk skolodling, lärande hållbara skolmåltider, energiundervisning, programmering  och skapande i form av Makerspace

Marcus Bussey, University of the Sunshine Coast, Australien

Arjen Wals Unesco-professor inom Social Learning and Sustainable Development, Wageningen University (även gästprofessor vid Göteborgs Universitet), https://transformativelearning.nl/

Marilyn Mehlmann, http://marilynmehlmann.net/, General Secretary of Global Action Plan (GAP), http://globalactionplan.com/