Om RCE

Ett årtionde av utbildning för hållbar utveckling

Vi står inför stora utmaningar ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Runt om i Västra Götaland görs redan mycket för att nå en hållbar utveckling. Och med små insatser kan vi få ut ännu större effekt av våra ansträngningar.

FN har förklarat åren 2005 – 2014 till ett ”årtionde av utbildning för hållbar utveckling”. För att ge ytterligare tyngd åt detta har man tagit initiativ till etablerandet av sk. ”Regional Centre of Expertise” (RCE) runt om i världen. Hittills har närmare 120 RCE etablerats, varav 4 i Sverige, Skåne, Västsverige, Norrland och Uppsala.

Ett RCE vilar på fyra hörnstenar; ledarskap, samverkan (mellan alla nivåer av formell, icke- formell och informell utbildning), forskning och utveckling samt transformativt lärande som vi hoppas skall bidra till att vi uppfyller regionens ambitioner om en hållbar livsstil.

Vad är ett RCE?

Ett RCE är ett nätverk av befintliga formella, icke-formella och informella utbildningsorganisationer, mobiliserade för att leverera utbildning för hållbar utveckling på lokal och regional nivå. Ett nätverk av RCE världen över kommer att utgöra den globala spelplanen för hållbar utveckling. Ett RCE strävar efter att uppnå målen i FN: s årtionde av utbildning för hållbar utveckling (UN Decade of Education for Sustainable Development, DESD, 2005-2014), genom att översätta globala mål inom ramen för de lokala samhällen där de är verksamma.

Centrala delar av ett RCE

Ett RCE bör vila på fyra hörnstenar:

 1. Ledarskap – hantera frågor som rör RCE-styring och ledarskap.
 2. Samverkan – behandla engagemang från aktörer från alla nivåer av formell, icke-formell och informell utbildning.
 3. Forskning och utveckling – hantera forskningens roll och inkuderande i RCE-verksamhet samt bidra till utformningen av strategier för samarbete, bland annat med andra RCE.
 4. Transformativt lärande – bidra till omvandlingen av de nuvarande utbildningssystemen för att tillgodose ambitioner i regionen när det gäller hållbar livsstil och försörjning.

RCE intressenter

Ett RCE inkluderar lärare, professorer, miljöorganisationer, forskare, museer, djurparker, botaniska trädgårdar, lokala politiker, företrädare för lokala företag, volontärer, media, medborgarorganisationer, föreningar eller individer som arbetar inom områdena hållbar utveckling, studenter och elever på alla nivåer. Låter det intressant? Kontakt oss gärna: contact@rcewest.se

Funktioner av ett RCE

RCE sammanför institutioner på regional / lokal nivå att gemensamt främja utbildning för hållbar utveckling. Det bygger innovativa plattformar för att dela information och erfarenheter och för att främja en dialog mellan regionala / lokala aktörer genom partnerskap för hållbar utveckling. Det skapar en lokal / regional kunskapsbas för att stödja utbildning för hållbar utveckling och för att främja de fyra stora målen på en resurs-effektivt sätt. Dessa fyra mål är:

 • att leda om utbildningen mot hållbar utveckling, rörande befintliga program och ämnen inom området, och utforma en integrerad kursplan för hållbar utveckling. Utvecklingsprogrammen är skräddarsydda för att hantera frågor och sammanhang på lokal nivå i samhället där de verkar,
 • att öka tillgången till utbildning av hög kvalitet där det mest behövs i det regionala sammanhanget,
 • att leverera utbildarens utbildningsprogram och att utveckla metoder och läromedel för dessa,
 • att leda opinionsbildning och informationskampanjer för att öka den allmänna medvetenheten om betydelsen av lärare och lärande om hållbar utveckling, för att uppnå att uppnå en hållbar framtid. RCE främjar långsiktiga mål för utbildning inom hållbar utveckling, som miljövård, social rättvisa, och förbättring av livskvalitet.

RCE West Sweden

Vårt RCE består av ett antal organisationer, som skrivit ett ”Letter of Intent”.
Dessutom finns också en Facebookgrupp där vi skickar ut nyheter.

folj-oss-pa-facebook

Verksamheten inom RCE West Sweden leds av en ledningsgrupp och en referensgrupp.

I ledningsgruppen sitter

 • Michael Rokvist, Vingaland,
 • Helene Grantz, Uddevalla kommun,
 • Ulf Andersson, Göteborgs miljövetenskapliga centrum
 • Miriam Sannum, Studieförbundet Vuxenskolan
 • Johan Boman, Göteborgs miljövetenskapliga centrum,
 • Åse Eliason Bjurström, Göteborgs universitet
 • Malin Gemzell, Den globala skolan.
 • Lave Thorell, seniorrådgivare
 • Peter Nolbrandt, Biodivers

 

Och i referensgruppen som är internationell hittar vi:

 • Lennarth Bernhardsson, Högskolan Väst, ,
 • Niklas Wennberg, Stadsjord,
 • Ingela Bursjöö, Göteborgs stad
 • Marcus Bussey, University of Sunshine Coast
 • Arjen Wals Unesco, Wageningen/ Göteborgs Universitet
 • Marilyn Mehlmann, GAP

 

Lär mer om som sitter i lednings- och referensgruppen