RCE Västra Götaland

Ett nätverk för formellt och icke formellt lärande inom hållbar utveckling

RCE Västra Götaland

Ett årtionde av utbildning för hållbar utveckling

Vi står inför stora utmaningar ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Runt om i Västra Götaland görs redan mycket för att nå en hållbar utveckling. Och med små insatser kan vi få ut ännu större effekt av våra ansträngningar. Ett sätt är att göra hela Västra Götaland till ett så kallat ”Regional Centre of Expertise” (RCE).

 

 

FN har förklarat åren 2005 – 2014 till ett ”årtionde av utbildning för hållbar utveckling”. För att ge ytterligare tyngd åt detta har man tagit initiativ till etablerandet av sk. “Regional Centre of Expertise” runt om i världen. Hittills har närmare 100 RCE etablerats, varav ett i Sverige, Region Skåne. Nu är det vår tur.

 

Ett RCE vilar på fyra hörnstenar; ledarskap, samverkan (mellan alla nivåer av formell, icke- formell och informell utbildning), forskning och utveckling samt transformativt lärande som vi hoppas skall bidra till att vi uppfyller regionens ambitioner om en hållbar livsstil.

 

 

Syftet med ett RCE i Västra Götaland

 

Syftet med ett RCE i Västra Götaland är

- att skapa mötesarenor för utbyte och lärande över alla gränser för

- att öka takten i transformationen till ett hållbart Västra Götaland genom

  • att samla och lära av varandras erfarenheter för att höja utgångspunkten för nya initiativ
  • att bilda större och starkare nätverk för att skapa synergier och överbrygga strukturella hinder
  • att identifiera, lyfta fram och utveckla en mångfald av kompetenser som behövs i en hållbar framtid
  • att höja ambitionerna till stark hållbarhet samt skapa större samstämmighet med regionala visioner
  • att utveckla ett forskande förhållningssätt även i informella och icke- formella lärmiljöer
  • att skapa en fruktsam dynamik mellan stad och land, teori och praktik, inifrån och utifrån.

RCE Västra Götaland

info@rcewest.se