RCE Bullentin June 2017

Läs gärna informationen från RCE i form av RCE-Bullentin i juni 2017

RCE e-bulletin 70_ June 2017

I riktning mot en hållbar välfärd

Agenda 2030 delegationen har till regeringen lämnat sin rapport: I riktning mot en hållbar välfärd, SOU Fi 2016:01,
http://agenda2030delegationen.se/uppdraget/publikationer/
Läs om lärande för hållbar utveckling på sidorna 24, 100 och 117

SDGs_poster_new1

Education for Sustainable Development Goals

Education 2030
Education for Sustainable Development Goals, Learning Objectives
available on page http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf

Education_2030

RCE Bullentine May 2017

RCE Bullentine from May 2017

RCE Bullentine 69

Sommarseminarium om visioner- lokal samverkan den 21- 23 augusti i Ed

Hej alla,

för några dagar sedan var vi några stycken i styrgruppen som träffades och funderade kring upplägget för årets sommarrseminarium . En mer redig inbjudan kommer snart men diskussion landade i attt vi vill fokusera på våra visioner i relation till hållbarhetsarbete i lokal samverkan. Vi vet om att de pågår en mängd olika verksamheter i byalag, föreningar, på lokal nivå  som kanske i sin tur inte vet om alla andra aktörer. Så genom att dela erfarenheter kan vi  skapa nya infallsvinklar på vad som är möjligt,  nya visioner, möjliga och önskvärda utsikter för vår by, trakt, förening. Förhoppningen är att vi kommer att vara flera personer ifrån samma trakt projekt. Hur kan vi sedan koppla ihop det här med RCEs roll hur skullet ex.  en uppdaterad vision för RCE Väst kunna se ut? Ja detta är den korta versionen av upplägget/inbjudan men spika gärna den 21-23  från lunch till lunch. Platsen är som vanligt Dals-Ed, Gamla Real och självkostnadspris gäller. Med på semianriet kommer personer som kan spegla det som händer i relation till det lokala såväl som det globala som tex Michael Roquist Hållbart Trollhättan/ RCE Väst samt Arjen Wals UNESCOs professor i Social Learning /Lärande för Hållbar Utveckling.

Väl mött!!

 

 

RCE Bullentin April 2017

RCE Bullentin April 2017

RCE Bullentine 68

RCE Bullentin Mars 2017

RCE Bullentin från UN University, mars 2017

RCE Bullentine 67

Årsredovisning till UN University

RCE Västra Götaland avger årligen en redovisning av sina aktiviteter till RCE International på UN University i Tokyo.

Detta görs direkt på nätet, men här kommer ett utdrag av det inlämnade:

Education for Sustainable Development Goals

Education for Sustainable Development Goals
Learning Objectives, UNESCO 2017

RCE Bullentine Issue 66 Feb 2017

Här hittar du RCE Bullentine från februari 2017

RCE Bullentine Issue 66

Top