Bloggarkiv

RCE Bullentin June 2017

Läs gärna informationen från RCE i form av RCE-Bullentin i juni 2017 RCE e-bulletin 70_ June 2017

Publicerad i Nyheter

I riktning mot en hållbar välfärd

Agenda 2030 delegationen har till regeringen lämnat sin rapport: I riktning mot en hållbar välfärd, SOU Fi 2016:01, http://agenda2030delegationen.se/uppdraget/publikationer/ Läs om lärande för hållbar utveckling på sidorna 24, 100 och 117

Publicerad i Nyheter

Education for Sustainable Development Goals

Education 2030 Education for Sustainable Development Goals, Learning Objectives available on page http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf

Publicerad i Nyheter

RCE Bullentine May 2017

RCE Bullentine from May 2017 RCE Bullentine 69

Publicerad i Nyheter

RCE Bullentin April 2017

RCE Bullentin April 2017 RCE Bullentine 68

Publicerad i Nyheter

RCE Bullentin Mars 2017

RCE Bullentin från UN University, mars 2017 RCE Bullentine 67

Publicerad i Nyheter

Årsredovisning till UN University

RCE Västra Götaland avger årligen en redovisning av sina aktiviteter till RCE International på UN University i Tokyo. Detta görs direkt på nätet, men här kommer ett utdrag av det inlämnade: RCE West Sweden 2016 report

Publicerad i Nyheter

Education for Sustainable Development Goals

Education for Sustainable Development Goals Learning Objectives, UNESCO 2017 SDG education UNESCO2017

Publicerad i Nyheter

RCE Bullentine Issue 66 Feb 2017

Här hittar du RCE Bullentine från februari 2017 RCE Bullentine Issue 66

Publicerad i Nyheter

RCE Bullentine Issue 65, January 2017

RCE Bullentine Issue 65, January 2017 RCE Bullentine Issue 65

Publicerad i Nyheter

Arkiv