I riktning mot en hållbar välfärd

Agenda 2030 delegationen har till regeringen lämnat sin rapport: I riktning mot en hållbar välfärd, SOU Fi 2016:01,
http://agenda2030delegationen.se/uppdraget/publikationer/
Läs om lärande för hållbar utveckling på sidorna 24, 100 och 117

SDGs_poster_new1