Sommarseminarium om visioner- lokal samverkan den 21- 23 augusti i Ed

Hej alla,

för några dagar sedan var vi några stycken i styrgruppen som träffades och funderade kring upplägget för årets sommarrseminarium . En mer redig inbjudan kommer snart men diskussion landade i attt vi vill fokusera på våra visioner i relation till hållbarhetsarbete i lokal samverkan. Vi vet om att de pågår en mängd olika verksamheter i byalag, föreningar, på lokal nivå  som kanske i sin tur inte vet om alla andra aktörer. Så genom att dela erfarenheter kan vi  skapa nya infallsvinklar på vad som är möjligt,  nya visioner, möjliga och önskvärda utsikter för vår by, trakt, förening. Förhoppningen är att vi kommer att vara flera personer ifrån samma trakt projekt. Hur kan vi sedan koppla ihop det här med RCEs roll hur skullet ex.  en uppdaterad vision för RCE Väst kunna se ut? Ja detta är den korta versionen av upplägget/inbjudan men spika gärna den 21-23  från lunch till lunch. Platsen är som vanligt Dals-Ed, Gamla Real och självkostnadspris gäller. Med på semianriet kommer personer som kan spegla det som händer i relation till det lokala såväl som det globala som tex Michael Roquist Hållbart Trollhättan/ RCE Väst samt Arjen Wals UNESCOs professor i Social Learning /Lärande för Hållbar Utveckling.

Väl mött!!