Årsredovisning till UN University

RCE Västra Götaland avger årligen en redovisning av sina aktiviteter till RCE International på UN University i Tokyo.

Detta görs direkt på nätet, men här kommer ett utdrag av det inlämnade: